Kadry i płace

Prowadzenie firmy wiąże się z zatrudnieniem pracowników, a to z kolei nakłada na pracodawcę nowe obowiązki - zawieranie umów, naliczanie wypłat i składek na ubezpieczenia to tylko niektóre z nich. Jeśli zatem poszukują Państwo specjalistów w dziedzinie kadr i płac, nasze biuro rachunkowe jest do Państwa dyspozycji. Wiemy, że od naszych działań zależy wizerunek Państwa przedsiębiorstwa oraz zadowolenie zatrudnionych w nim pracowników, dlatego wszystkie podejmowane przez nas działania realizujemy rzetelnie i zgodnie z przepisami.

 

Obsługa kadrowo-płacowa

W ramach realizowanej przez nasze biuro rachunkowe obsługi kadrowo-płacowej zajmujemy się m.in. takimi czynnościami, jak:

  • wsparcie pracodawcy przy tworzeniu i zawieraniu umów o pracę, o dzieło, zlecenie,
  • sporządzanie wypowiedzeń i świadectw pracy,
  • wprowadzanie, archiwizacja i aktualizowanie danych pracowników w bazach danych,
  • obliczanie składek z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz przelew wypłat na konto pracownika,
  • sporządzanie list płac,
  • rejestracja zwolnień lekarskich,
  • tworzenie comiesięcznych zestawień dla ZUS,
  • kontrola aktualności badań lekarskich,
  • reprezentowanie klienta przed US, ZUS i GUS.

 

Kadry i płace