Księga przychodów i rozchodów

W naszym biurze rachunkowym mogą Państwo skorzystać z usługi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. To właśnie w niej rejestrowane są wszelkie działania gospodarcze przedsiębiorstwa oraz informacje na temat jego przychodów, wydatków i zakupów. Podatkowa księga przychodów i rozchodów to dokument, który umożliwia skuteczne prowadzenie księgowości uproszczonej.

Obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadach ogólnych lub według podatku liniowego oraz spółek jawnych, partnerskich i cywilnych, które w poprzednim roku obrotowym uzyskały przychód netto nieprzekraczający równowartości w walucie polskiej 2 milionów euro.

 

Co obejmuje prowadzenie KPiR?

Prowadzenie KPiR obejmuje całą gamę czynności, do których możemy zaliczyć:

  • prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • tworzenie i przesyłanie deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego,
  • kontrola dokumentacji księgowej oraz wprowadzanie korekt,
  • sporządzanie rozliczeń podatkowych,
  • tworzenie sprawozdań statystycznych i finansowych,
  • wyprowadzanie zaległości.

 

dokumenty