Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwach to jedna z usług, którą realizuje nasze biuro rachunkowe. Dbamy o to, aby wykonywane przez nas czynności były zgodne z przyjętymi standardami i procedurami oraz obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, dlatego nasz zespół składa się z ekspertów, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje.

 

Co obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Poniżej przedstawiamy szczegółową listę czynności, które realizujemy w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych:

  • księgowanie zdarzeń gospodarczych, w tym sprzedaży i zakupów,
  • prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych i niematerialnych,
  • dokonywanie sald,
  • prowadzenie zapisów i sum zapisów z różnych dokumentów księgowych,
  • prowadzenie ewidencji kupna i sprzedaży towarów,
  • sporządzanie sprawozdań do GUS, rocznych zeznań i bilansu rocznego.

Wszystkie zadania wykonujemy na bieżąco i w terminie. Jeśli chcą Państwo przekonać się o wysokiej jakości naszych usług, zapraszamy do współpracy.

 

Księgi rachunkowe